Galicia Molona

Un dos nosos principais obxectivos é apoiar bandas da esfera alternativa galega.  Aquelas que os medios máis tradicionais case nunca teñen en conta. Porque convicción e porque o talento do underground galego é fascinante.

Pretendemos organizar diferentes concertos e outros eventos musicais coas bandas xa comentadas no punto anterior.
Plantexamos a creación de Galicia Molona como unha oportunidade para establecer conexións con outras persoas e colectivos culturais que comparten a nosa mesma paixón: a música. Así mesmo, todos/as os/as socios/as estamos abertos/as a posibles proxectos que poidan xurdir